1010 KSS 扁线固定夹


材质:采PE(灰色)射出成型弹性大、耐冲击。
特点:本系列固定夹,均为插钉式,钢钉直接附着于塑料座上,可大量节省工时,降低施工成本。


NFTT Type

NFT Type

NFTT Type

NFD Type

单位:mm
  型 号
Item No.
内宽
W
内高
H1

H
适用电线电缆
Suitable Wires
钢钉
Nails
包 装
Packing
 NFTT-1.0GYT7.604.006.81.0mm2 Flat T&E2.0 x 25100 pcs / 包
 NFTT-1.5GYT8.504.507.31.5mm2 Flat T&E2.0 x 25
 NFTT-2.5GYT10.305.308.22.5mm2 Flat T&E2.0 x 25
 NFTT-4.0GYT11.906.409.54.0mm2 Flat T&E2.0 x 25
 NFTT-6.0GYT13.307.3010.56.0mm2 Flat T&E2.0 x 30
 NFT-10GYT17.108.7011.610mm2 Flat T&E2.0 x 30
 NFT-16GYT20.2010.0013.216mm2 Flat T&E2.5 x 35
 NFT-1.5GYT9.804.406.71.0mm2 +1.5mm2
Flat 3C+E
2.0 x 25
 NFD-1.0GYT17.004.507.21.0mm2 +1.5mm2
DOUBLE Flat T&E
2.0 x 25
 NFD-2.5GYT19.005.308.62.5mm2 DOUBLE
Flat T&E
2.0 x 25
凯士士企业股份有限公司
-更新日期:2019年6月10日-